Kjara Cvetinović

Kjara Cvetinović

Kjara Cvetinović

Kjara je diplomirala na Matematičkom fakultetu u Beogradu, na odseku za numeričku matematiku i optimizaciju. Karijeru je započela 2001. godine kao stručni saradnik na matičnom fakultetu. U okviru Microsoft akademske inicijative na Beogradskom univerzitetu, bila je angažovana kao predavač. 

U bankarski sektor prelazi 2003. godine, priključujući se novo formiranom IT timu Nove banke, kasnije Findomestic banke. Menjajući radne uloge, napreduje do zvanja Rukovodica sektora za softversku podršku. 

Po pozivu, 2008. godine, postaje član IT tima Udruženja banaka Srbije. 

Danas je na poziciji Rukovodica IT službe. Rad službe organizuje u svrhe nadgledanja, upravljanja i kontrolisanja pravilnog funkcionisanja više informacionih sistema, saglasno aktuelnim poslovnim funkcijama Udruženja: 

  1. Operator platnog sistema Кliring čekova – IS
  2. Operator platnog sistema Kliring direktnih zaduženja – IS
  3. Operator IKT sistema od posebnog značaja Kreditni biro – IS
  4. Interna mreža UBS 

Učestvovala je u organizaciji radne grupe za primenu IPS na prodajnim mestima (UBS, NBS), doprinela je standardizaciji Preporuka za upotrebu QR koda (NBS, UBS, PKS), bila član radne grupe za kreiranje Operativnih pravila za promenu platnog računa (UBS)… 

Iza sebe ima skoro dve decenije iskustva u oblastima analize, projektovanja, realizacije, testiranja i održavanja IS-a, obrnutim redosledom. 

Aktivno radi na kreiranju strategija i implementaciji informacionih tehnologija u cilju sprovođenja poslovnih ciljeva.