Miloš Polovina

Miloš Polovina

Miloš Polovina

Miloš Polovina je član izvršnog odbora Mobi Banke odgovoran za Sektor Marketinga. Poseduje više od 10 godina iskustva u bakarskom sektoru, a Mobi Banci (tada Telenor banci) pridružio se u martu 2014. godine kao rukovodilac Odeljenja za razvoj proizvoda. 

Profesionalnu karijeru započeo je 2004. godine u Raiffiesen banci, gde je obavljao poslove izveštavanja menadžmenta o poslovnim rezultatima, nakon toga je obavljao poslove direktora razvoja proizvoda za fizička lica i direktora Odeljenja za upravljanje odnosima sa klijentima. 

Dalju karijeru nastavio je u UniCredit banci gde je preuzeo poziciju Direktora odeljenja za upravljanje odnosima sa klijentima i alternativnim kanalima komunikacije. Aktivno je učestvovovao u projektima i skupovima iz oblasti mobilnog bankarstva.

Diplomirani je ekonomista- menadžer.