Nikola Đukić

Nikola Đukić

Nikola Đukić

Nikola Đukić rođen je u Bihaću 1978. godine. Diplomirao je na beogradskom Fakultetu organizacionih nauka, na odseku za Informacione sisteme. 

Profesionalnu karijeru počeo je 2002. kao programer da bi se 2004. godine pridružio Zepter osiguranju  i postao nadležan za uvođenje novih tehnologija, razvoj i održavanje aplikacija. Učestvovao je u projektu prodaje Zepter osiguranja  UNIQA osiguranju, gde je i ostao nakon akvizicije 2006. godine. Početkom 2008. godine u njegovoj nadležosti se nalaze razvoj sistema izveštavanja prodaje i razvoj ljudskih resursa u okviru kontrole prodaje. Od 2011.  godine, unapređen je u zamenika direktora divizije za prodaju, odgovoran da u slučaju odsustva direktora preuzme i nadležnosti člana Izvršnog odbora. Pored učešća u izradi strategije UNIQA osiguranja na tržištu Srbije,  delokrug Nikole Đukića širi se na vođenje Kontrole prodaje, Tima za edukaciju i Razvoj proizvoda. Na poziciju direktora  Sektora za stratešku prodaju UNIQA neživotnog osiguranja imenovan je 2013. godine. Pored vođenja timova za edukaciju i razvoj proizvoda, preuzima nadležnosti za vođenje sektora za razvoj dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, kasko i putnog osiguranja.  Tokom akvizicije Basler osiguranja 2015. godine,  imenovan je za izvršnog direktora Basler neživotnog osiguranja sve do  integracije kompanije u UNIQA osiguranje. 

Od juna 2015. godine je na poziciji Izvršnog direktora za prodaju UNIQA neživotnog osiguranja od kada je i član Izvršnog odbora, a njegovim nadležnostima priključuje se i segment online prodaje i online inovacija. Poseban doprinos ostvaruje i kroz aktivno učešće u kreiranju prodajnih strategija UNIQA grupe, u kojima posebno mesto zauzimaju digitalna transformacija i inovacije. Brojni projekti kojima je rukovodio u Srbiji visoko su ocenjeni i implementirani na mnogim tržištima Evrope na kojima grupacija posluje. 

U Srbiji i u Austriji usavršavao je profesionalne veštine u domenu osiguranja, menažmenta i informacionih tehnologija.