Mirko Španović

Mirko Španović

Mirko Španović

Mirko Španović je rođen 1960. godine u Beogradu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer finansije i bankarstvo. Dopunsku obuku imao je u Centralnoj banci Austrije. Bankarsku karijeru je započeo 1984. godine u PKB banci u kojoj je bio direktor Sektora za poslove sa stanovništvom. 2004. godine je nastavio rad u Narodnoj banci Srbije kao savetnik guvernera, da bi jula 2005. godine prešao u Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd na mesto direktora Sektora izvršnih poslova. Septembra 2007. godine postaje član Izvršnog odbora, a od aprila 2015. godine je zamenik predsednika Izvršnog odbora.

Osim bankarskog, Mirko Španović ima dugogodišnje iskustvo u rukovođenju privatnim poslovima u oblasti međunarodne trgovine. Govori engleski i ruski jezik. Živi u Beogradu, oženjen je i otac dvoje dece.