Ratko Živković

Ratko Živković

Ratko Živković

Ratko Živković – Wiener Stadtische Osiguranje, a.d.o Beograd

20 godina iskustva u osiguranju u oblasti komunikacija, razvoja i digitalizacije

2000-2012 Delta Generali

2013-2017 AXA Osiguranje

2017- sada Wiener Stadtische Osiguranje (WSO)

Zaduženja u Wiener Städtische osiguranju:

  • Rukovodilac Službe za razvoj i podršku kanalima prodaje
  • Program menadžer za digitalizaciju
  • Rukovodilac Kontakt centra

Učestvovao u definisanju „Agende digitalizacije 2022“ kompanije. Koordinira radom projektnih timova na više od 20 projekata digitalizacije u oblasti podrške klijentima, prodaji i internih procesa. Obrazovanje: Faultet organizacionih nauka, diplomirani inženjer za menadžment.