Udruženje banaka Srbije

Udruženje banaka Srbije je poslovno udruženje osnovano 4. decembra 1921. godine. Članice Udruženja su sve banke koje posluju u Srbiji, kao i Beogradska berza. Sa ciljem jačanja reputacije bankarskog sektora u zemlji i inostranstvu, UBS pruža stručnu pomoć svojim članicama radi poboljšanja i unapređivanja njihovog poslovanja, zastupa zajedničke interese članica pred nadležnim državnim i drugim organima i organizacijama, pokreće inicijative za donošenje zakona i drugih propisa, daje mišljenja u vezi sa nacrtima i predlozima zakona i drugih propisa, ujednačava bankarsku praksu putem pravila i standarda, organizuje profesionalnu obuku kadrova u oblasti bankarsko-finansijske struke i izdaje odgovarajuće sertifikate, neguje dobre poslovne običaje i poslovnu etiku, utvrđuje pravila dobrog poslovnog ponašanja članica u međusobnim odnosima i u odnosima prema trećim licima.

PLATIMATIK

Sa željom da poveća efikasnost platnog sistema u Srbiji i da plaćanje učini jeftinijim i jednostavnijim za građane, Udruženje banaka Srbije uz podršku Narodne banke Srbije pokrenulo je Platimatik – novi sistem za plaćanje mesečnih računa građana.

Platimatik se zasniva na modelu u kome platilac (fizičko lice) daje saglasnost izdavaocu računa da, u skladu sa uslovima iz saglasnosti, naplati sredstva sa računa platioca. Banka platioca zadužiće račun platioca na dan dospeća računa, a koji je platilac prihvatio potpisivanjem saglasnosti. Račun nikako ne može biti zadužen ranije. Račun platioca biće zadužen za iznos koji je naznačen na samom računu koji izdaje primalac plaćanja, odnosno preduzeće koje je pružalac usluge.

Sistem Platimatik napravljen je da štedi vreme i novac građana. Proces je u potpunosti automatizovan, a korišćenje servisa za građane i pravna lica je besplatno. Korišćenjem Platimatika izbegava se plaćanje provizija, a istovremeno ostvaruje ušteda kod pružalaca usluga koji daju popust na redovno izmirenje obaveza.

Platimatik je idealan za korisnike koji nemaju suviše raspoloživog vremena, jer zahteva njihovo angažovanje samo prilikom davanja početne saglasnosti.

Novi instrument plaćanja izuzetno je bezbedan za korisnike. Transakcije se obavljaju u okviru banaka koje imaju uspostavljene sisteme kontrole. Sem toga, korisnik Platimatika ima pravo na refundiranje – povraćaj novca naplaćenog po osnovu pojedinačnog naloga i to bez obaveze da navodi razlog za povlačenje sredstava. Takođe ima pravo i na opoziv – povlačenje instrukcije direktnog zaduženja pre nego što je njegov račun zadužen.

Direktna zaduženja, po čijem principu funkcioniše Platimatik, predstavljaju efikasan i automatizovan način izmirivanja redovnih mesečnih obaveza. Zahvaljujući tome što omogućavaju bolju kontrolu troškova, štede vreme i udobni su za korisnike, postali su najčešće korišćeni instrument prilikom izmirivanja računa u mnogim evropskim zemljama.

Procena je da se u Srbiji mesečno izda 12 miliona računa i da naši sugrađani više od 60% računa izmiruju u roku.

Pridružite se već danas sistemu za automatizovano plaćanje proizvoda i usluga Platimatik. Za više informacija obratite se našim kolegama putem mejl adrese: [email protected].

Više informacija o Udruženju i njegovim aktivnostima možete naći na sajtu: www.ubs-asb.com.

Brošura – Platimatik