Banca Intesa

Banca Intesa ad Beograd, članica grupe Intesa Sanpaolo, je vodeća banka na domaćem tržištu, pouzdan partner za 1,34 miliona klijenata, fizičkih i pravnih lica.

Sa neto bilansnom sumom od 5,7 milijardi evra, ukupnim depozitima klijenata od 4,1 milijarde evra i ukupnim plasmanima od 3,3 milijarde evra, Banca Intesa predvodi listu najuspešnijih banaka u Srbiji.

Zahvaljujući jedinstvenom spoju digitalizacije poslovnih procesa i razvijene mreže od 155 ekspozitura širom Srbije, kao i stalnoj usmerenosti na potrebe građana i privrede, inovativnim proizvodima i usluzi najvišeg kvaliteta, banka ostvaruje stabilne rezultate u svim oblastima poslovanja. Sve  informacije možete pogledati na našem sajtu